PDF - information SVR PDF - information SVR PDF - information SVR  
   
   
 

Momenteel zijn er 10 bezoekers op de website

Inloggen op www.svr.nl
Donateurs (= kampeerder):
- Uw gebruikersnaam is ALLEEN uw achternaam, dus ZONDER voorletter(s) en tussenvoegsels (van, de, etc.).
- Uw wachtwoord is het nummer dat achter uw naam op de donateurspasje staat.
Deelnemers (= kampeerboer):
- Uw gebruikersnaam is uw boerennummer.
- Uw wachtwoord is uw postcode.
Heeft u problemen met inloggen, klik hier voor een mogelijke oplossingDe adressen van de bij de SVR aangesloten campings zijn UITSLUITEND beschikbaar voor SVR-donateurs en -deelnemers.
Hiertoe dient u bovenstaand blok in te vullen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Ook kan men adressen aanvragen, aan de hand van het SVR-plaatsnamenregister of de SVR-recreatielandkaart (vermeld daarbij altijd wel de streek of geplande route). Deze adressen worden GEHEEL GRATIS verstrekt aan SVR-donateurs.

Op de gegevens van deze site berusten intellectuele eigendomsrechten. Zij zijn voorbehouden aan SVR-donateurs, uitsluitend bestemd voor recreatieve doeleinden en mogen niet voor enig commercieel doel of met enig commercieel oogmerk worden gekopieerd of (her)gebruikt.