Aanmelden als donateur

GEBRUIK DIT FORMULIER ALLEEN VOOR AANMELDEN ALS NIEUWE DONATEUR,
DUS NIET VOOR DE VERLENGING VAN UW DONATIE !

Acceptgiro
Overschrijving (min. € 10,00 op NL50INGB0002166100 tnv. Stichting Vrije Recreatie)
iDeal